Integrovaný regionální operační program

IROP 2014 - 2020

Integrovaný regionální operační program (IROP) je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.

Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR. Více o programu IROP zde.

Pro období 2014–2020 se jednalo o druhý největší operační program (po OP Doprava) s alokací přibližně 125 miliard korun.

Tematické cíle a prioritní osy:

  • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
  • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc


Informace o projektech, pro které Správa železnic získala spolufinancování, naleznete zde.