Operační program Životní prostředí

OP ŽP 2007–2013

OP ŽP byl v letech 2007–2013 podle výše finančních prostředků druhým největším českým operačním programem.

Z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) nabízel téměř 5 miliard eur, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů eur. Cílem operačního programu byla ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Více o OP ŽP 2007–2013 zde

Správa železnic čerpala v programovém období 2007–2013 prostředky z prioritní osy č. 6, z oblasti podpory 6.3. Obnova krajinných struktur a z oblasti podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení.

Celkový příspěvek EU, který Správa železnic obdržela v rámci OP ŽP, byl více než 153 milionů korun.

Projekty OP ŽP 2007–2013 lze nalézt v seznamu ostatních projektů z období 2007–2013 zde.
 

OP ŽP 2014–2020

Jednalo se o nástupnický program Operačního programu Životní prostředí 2007–2013, umožňoval čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014–2020 nabídl žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Více informací o OP ŽP 2014–2020 zde.

Správa železnic čerpala prostředky z páté prioritní osy z oblasti podpory 5.1., jejímž cílem je snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Bylo předloženo celkem 11 projektů zaměřených na renovaci výpravních budov.

Projekty OPŽP 2014–2020 lze nalézt v interaktivní mapě staveb zde.