Organizace

Výkonná rada (Executive Board)

Výkonná rada nákladního železničního koridoru č. 9 (RFC 9) byla zřízena na základě podpisu Memoranda o porozumění 3. ledna 2012 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Členy výkonné rady jsou zástupci ministerstev dopravy obou zúčastněných zemí. Rada přijímá veškerá svá rozhodnutí na základě vzájemného souhlasu obou stran.

Členové výkonné rady jsou:

 • Ministerstvo dopravy České republiky: Ing. Jindřich Kušnír
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: Ing. Eva Ďurišová


Správní rada (Management Board)

Správní rada nákladního železničního koridoru č. 9 (RFC 9) schválila Vnitřní pravidla CS koridoru dne 10. května 2013. Členy správní rady jsou zástupci obou zúčastněných manažerů infrastruktury. Správní rada přijímá veškerá svá rozhodnutí na základě vzájemného souhlasu obou stran.

Členové správní rady jsou:

 • Správa železnic, státní organizace: Ing. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 • Železnice Slovenskej republiky (ŽSR): Ing. Rastislav Michalka


Pracovní skupiny

Správní rada koridoru rozhodla o rozdělení aktivit do čtyř pracovních skupin odpovídajících jejich zaměření:

 • Marketing a OSS,
 • Rozvoj infrastruktury a ERMTS,
 • Výměna informací a řízení dopravy,
 • Řídicí a koordinační.
 • Koordinace dočasných omezení kapacity

Jednotliví zástupci obou organizací pro naplnění požadavků Nařízení společně pracují na vysoké profesionální úrovni. V každé pracovní skupině jsou vzhledem k vyváženosti poměrně zastoupeny oba zúčastnění provozovatelé dráhy.

Pracovní skupina Marketing a OSS

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Miroslav Zuber (ŽSR)

Členové pracovní skupiny:
Ing. Florián Ferdinand (ŽSR)
Ing. Marta Gajdošová (ŽSR)

Ing. Markéta Šlachtová (Správa železnic)
Ing. Lukáš Čejchan (Správa železnic)

 

Pracovní skupina Rozvoj infrastruktury a ERTMS

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. David Bursík (Správa železnic)

Členové pracovní skupiny:
Ing. Vladimír Nastišin (ŽSR)
Ing. Martin Šupej (Správa železnic)

Pracovní skupina Výměna informací a řízení dopravy

Vedoucí pracovní skupiny:
Bc. Dušan Šinka (ŽSR)

Členové pracovní skupiny:
Ing. Daniel Vydra (Správa železnic)
Ing. Richard Svoboda (Správa železnic)

Pracovní skupina Řídící a koordinační

Vedoucí pracovní skupiny:   
Bc. Martin Král (Správa železnic)

Členové pracovní skupiny:   
Ing. Marta Gajdošová (ŽSR)
Ing. Miroslav Zuber (ŽSR)
Ing. Markéta Šlachtová (Správa železnic)

Pracovní skupina Koordinace dočasných omezení kapacity

Vedoucí pracovní skupiny:   
Ing. Richard Těhník (Správa železnic)

Členové pracovní skupiny:   
Ing. Pavol Veľas (ŽSR)

Pracovní skupina Informační dokument koridoru

Vedoucí pracovní skupiny:   
Ing. Vladimír Nastišin (ŽSR)

Členové pracovní skupiny:   
Ing. Jiří Černý (Správa železnic)

Poradní skupiny

Na koridoru působí dvě poradní skupiny:

 • Poradní skupina provozovatelů a vlastníků terminálů,
 • Poradní skupina zástupců železničních podniků (dopravců).

Setkání poradních skupin si organizují Správa železnic a ŽSR ve své zemi zpravidla samostatně. Správní rada koridoru může organizovat vzájemná setkání členů poradních skupin se správní radou v obou zemích. Rovněž komunikaci s poradními skupinami si zajišťují Správa železnic i ŽSR zpravidla samostatně v každém státě prostřednictvím členů pracovní skupiny Marketing a OSS.