Archiv

1. duben 2015 - ​RAG TAG Meeting

Vážení zástupci dopravců a terminálů,
srdečně Vás zveme na jednání poradních skupin železničních dopravců (RAG) a provozovatelů a vlastníků terminálů (TAG) železničního nákladního koridoru RFC 9. Jednání se uskuteční v úterý dne 28. 4. 2015 od 14 do 16 hod. v sídle Správy železnic, Dlážděná 1003/7, Praha 1, v Rytířském sále ve 2. patře. Jednacím jazykem bude čeština/slovenština a angličtina. Program jednání naleznete v sekci Dokumenty. Tentýž den se na stejném místě od 10:30 do 14 hod. uskuteční obdobné jednání poradních skupin RAG a TAG koridoru RFC 7 (viz www.rfc7.eu). Zástupci správních rad obou koridorů se těší na osobní setkání s Vámi. Dovolujeme si Vás požádat o stručné potvrzení Vaší účasti nejpozději do 15. 4. 2015 elektronickou poštou na adresu oss@rfc9.eu.

10. prosinec 2014 – Sídlo C-OSS od 14. prosince 2014 při ŽSR v Bratislavě

Na základě rozhodnutí Správní rady CS koridoru plní roli jediného kontaktního místa koridoru (C-OSS) střídavě oba manažeři infrastruktury (Správa železnic a ŽSR), kteří jsou zapojeni ve strukturách koridoru na základě Nařízení č. 913/2010/EU. V úvodním období (od 10. listopadu 2013 do 13. prosince 2014) vykonávala tuto roli Správa železnic se sídlem v Praze, na období od 14. prosince 2014 do 11. prosince 2015 přebírá celou agendu ŽSR se sídlem v Bratislavě. Detailní kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci „C-OSS“ tohoto webu.

11. listopad 2014 – Průzkum spokojenosti uživatelů CS koridoru

CS koridor se v rámci společného přístupu sítě koridorů RFC připojil k jednotné formě zpracování Průzkumu spokojenosti uživatelů koridoru, který byl vypracován společností Marketmind (Vídeň, Rakousko) prostřednictvím sdružení manažerů infrastruktury RailNetEurope (RNE). Povinnost provádět a zveřejňovat výsledky průzkumu spokojenosti jedenkrát ročně vyplývá z Nařízení č. 913/2010/EU. Prezentace výsledků Průzkumu spokojenosti uživatelů CS koridoru je k dispozici v sekci Dokumenty. 

15. říjen 2014 – Společná deklarace koridorů RFC

Dne 14. října 2014 byla v sídle RailNetEurope (RNE) ve Vídni zástupci všech devíti koridorů podepsána Společná deklarace evropských železničních nákladních koridorů (RFC), ve které se zástupci koridorů zavazují ke společné spolupráci, hledání vzájemně slučitelných řešení a společných postupů za účelem rozvoje konkurenceschopné sítě koridorů RFC. Text Společné deklarace RFC je k dispozici v sekci Dokumenty.

10. březen 2014 - ​Omezení prov​ozu v úseku Varín – Vrútky (SK)

V súlade so zákonom NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 30, odsek 3, písmeno a); § 46, odsek 2; § 49 a § 50, odsek 3, Železnice Slovenskej republiky, ako prevádzkovateľ dráhy, oznamujú plánovanú opravu železničnej infraštruktúry na úseku Varín – Vrútky, v období od 1. 4. 2014 do 28. 8. 2014 (výluka 1. traťovej koľaje a následne 2. traťovej koľaje). Z toho dôvodu vyhlasujú Železnice Slovenskej republiky na tomto úseku na príslušné obdobie preťaženú kapacitu infraštruktúry.

10. 12. 2014 – Sídlo C-OSS od 14. prosince 2014 při ŽSR v Bratislavě

Na základě rozhodnutí Správní rady CS koridoru plní roli jediného kontaktního místa koridoru (C-OSS) střídavě oba manažeři infrastruktury (Správa železnic a ŽSR), kteří jsou zapojeni ve strukturách koridoru na základě Nařízení č. 913/2010/EU. V úvodním období (od 10. listopadu 2013 do 13. prosince 2014) vykonávala tuto roli Správa železnic se sídlem v Praze, na období od 14. prosince 2014 do 11. prosince 2015 přebírá celou agendu ŽSR se sídlem v Bratislavě. Detailní kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci „C-OSS“ tohoto webu.

11. 11. 2014 – Průzkum spokojenosti uživatelů CS koridoru

CS koridor se v rámci společného přístupu sítě koridorů RFC připojil k jednotné formě zpracování Průzkumu spokojenosti uživatelů koridoru, který byl vypracován společností Marketmind (Vídeň, Rakousko) prostřednictvím sdružení manažerů infrastruktury RailNetEurope (RNE). Povinnost provádět a zveřejňovat výsledky průzkumu spokojenosti jedenkrát ročně vyplývá z Nařízení č. 913/2010/EU. Prezentace výsledků Průzkumu spokojenosti uživatelů CS koridoru je k dispozici v sekci Dokumenty. 

15. 10. 2014 – Společná deklarace koridorů RFC

Dne 14. října 2014 byla v sídle RailNetEurope (RNE) ve Vídni zástupci všech devíti koridorů podepsána Společná deklarace evropských železničních nákladních koridorů (RFC), ve které se zástupci koridorů zavazují ke společné spolupráci, hledání vzájemně slučitelných řešení a společných postupů za účelem rozvoje konkurenceschopné sítě koridorů RFC. Text Společné deklarace RFC je k dispozici v sekci Dokumenty.

10. 03. 2014 – Omezení provozu v úseku Varín – Vrútky (SK)

V súlade so zákonom NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 30, odsek 3, písmeno a); § 46, odsek 2; § 49 a § 50, odsek 3, Železnice Slovenskej republiky, ako prevádzkovateľ dráhy, oznamujú plánovanú opravu železničnej infraštruktúry na úseku Varín – Vrútky, v období od 1. 4. 2014 do 28. 8. 2014 (výluka 1. traťovej koľaje a následne 2. traťovej koľaje). Z toho dôvodu vyhlasujú Železnice Slovenskej republiky na tomto úseku na príslušné obdobie preťaženú kapacitu infraštruktúry..

10. 11. 2013 – Zahájení činnosti evropského železničního koridoru nákladní dopravy č. 9 (Česko-slovenský koridor, zkráceně CS koridor nebo RFC 9)

Zástupci Výkonné rady a Správní rady evropského železničního koridoru nákladní dopravy č. 9 schválili 7. listopadu 2013 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 z 22. září 2010 všechny dokumenty potřebné pro zahájení činnosti koridoru k 10. listopadu 2013. Výkonnou radu tohoto Česko-slovenského koridoru tvoří zástupci ministerstev dopravy České a Slovenské republiky, správní rada sestává z provozovatelů dráhy obou zemí: Správy železnic, státní organizace, a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Vedení koridoru složené ze dvou členských států je založeno na úzké spolupráci a rovnocenném principu.