Slovníček

Přehled důležitých zkratek:

MB Management Board Správní rada
EB Executive Board Výkonná rada
AG Advisory Groups Poradní skupina
TAG Terminal AG Poradní skupina provozovatelů a vlastníků terminálů
RAG RU AG Poradní skupina železničních podniků/dopravců
RFC Rail Freight Corridor Nákladní železniční koridor
RU Railway Undertaking Železniční podnik (dopravce)
MoU Memorandum of Understanding Memorandum o porozumění
RNE RailNet Europe Sdružení evropských manažerů infrastruktury