Vysoké školy

Máš před maturitou a rozhoduješ se, kam tvé kroky povedou dále? Která škola ti zajistí nejlepší pracovní uplatnění? Jsme si naprosto jisti, že správnou volbou jsou obory na těchto školách:
Škola Fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze  
České vysoké učení technické Dopravní
České vysoké učení technické Stavební
České vysoké učení technické Elektrotechnická
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.  
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera
Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava Strojní – Institut dopravy
Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava Stavební
Vysoká škola logistiky  
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  
Vysoké učení technické v Brně Stavební
Západočeská univerzita v Plzni Aplikovaných věd
Žilinská univerzita Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov