Vysokorychlostní železnice v ČR

Vysokorychlostní železnice v České republice bude provozována v systému Rychlých spojení (RS). Jde o provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice, který zahrnuje kromě novostaveb vysokorychlostních tratí (VRT), modernizovaných konvenčních tratí s vysokorychlostními parametry a dalších modernizovaných tratí také odpovídající vozidlový park a provozní koncept.

Navrhován je systém expresních vlaků, které v části své trasy využijí VRT a v části běžnou konvenční trať. Je to možné díky zpětné kompatibilitě mezi vysokorychlostní a běžnou železnicí.

Vysokorychlostní vlak se objeví i mimo VRT a bude tak sloužit významné části obyvatel země.

Přípravu systému Rychlých spojení schválila vláda České republiky usnesením č. 389 o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice z 22. května 2017.

Byly identifikovány hlavní směry rozvoje systému Rychlých spojení:

 • RS 1 Praha – Brno – Přerov – Ostrava – Katowice
 • RS 2 Brno – Břeclav – Wien / Bratislava
 • RS 3 Praha – Plzeň – Domažlice – Bavorsko (konvenční trasa s vyššími rychlostními parametry)
 • RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Dresden
 • RS 5 Praha – Wrocław


Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou klíčovým prvkem Rychlých spojení.

V České republice jsou připravovány tyto VRT:

 • RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava
 • RS 2 VRT Brno – Rakvice
 • RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem – Dresden
 • RS 42 VRT (Praha –) Louny – Most
 • RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław
   

Mapa stavební úseky v ČR

Vysokorychlostní tratě jsou součástí evropského dopravního systému, tzv. sítě TEN-T (transevropská dopravní síť). Do evropské vysokorychlostní železniční sítě jsou zařazeny novostavby tratí s minimální rychlostí 250 km/h a rekonstruované spojovací tratě pro rychlost do 200 km/h.

Mapa VRT ve střední Evropě

Všechny připravované vysokorychlostní tratě v České republice jsou připravovány ve spolupráci se zahraničními partnery. VRT ve směru do Německa je připravována v úzké kooperaci se společností DB Netz. VRT východně od Prahy jsou připravovány jako součást propojení hlavních měst zemí V4.