VRT ve středních Čechách

Středočeský region obklopuje Prahu a tomu odpovídá i jeho dopravní síť. Také VRT jsou navrženy tak, aby umožnily přepravit maximum cestujících ze vzdálenějších regionů republiky a po své trati obsloužily přilehlou část regionu.

Regionem je vedena páteřní VRT Praha – Brno, jejíž trasa je z velké části společná s trasou VRT Praha – Hradec Králové. Cestující ze Středočeského kraje budou mít možnost nastoupit do rychlých vlaků v terminálu Praha východ, ať už budou směřovat na východ republiky, nebo do centra Prahy.

Severní částí regionu je navrženo vedení VRT Praha – Ústí nad Labem s pokračováním do Německa a možnou budoucí větví ve směru Most. Cestující ze Středočeského kraje budou mít možnost nastoupit do rychlých vlaků v terminálu Roudnice nad Labem VRT a odtud cestovat do Německa, oblasti severních Čech nebo opačným směrem do centra Prahy.

Provoz vysokorychlostních souprav se předpokládá také na navazující železniční síti. Z oblasti Poříčan mohou vlaky pokračovat ve směru Kolín nebo Nymburk.

mapa VRT ve středních Čechách

Files to download

VRT_oblasti_Stredni_Cechy.jpg (3.1 MB) jpg