VRT Střední Čechy

Vysokorychlostní trať Střední Čechy je součástí v budoucnu nejvytíženější VRT Praha – Brno. Výstavba úseku v návaznosti na VRT Polabí umožní zkrácení jízdních dob vlaků na trase Praha – Brno na přibližně dvě hodiny a nově přinese konkurenceschopné spoje na trase Praha – Jihlava. Ty svoji cestu zvládnou za zhruba hodinu a půl.
Mapa VRT Střední Čechy
Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a vybavenou evropským zabezpečovacím systémem ETCS.
 

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko

Úsek: 

Poříčany – Světlá nad Sázavou

Délka: 

70 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Aby bylo možné široké využití VRT různými vlaky a byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost provozu, je součástí VRT hned několik napojení na běžnou železniční síť:

  • ve směru Světlá nad Sázavou pro trvalý provoz dálkových vlaků obsluhujících severní část Kraje Vysočina, dočasně také pro provoz vlaků Praha – Jihlava a pro ostatní spoje na trase Praha – Brno,
  • ve směru Český Brod pro nouzové využití v případě mimořádnosti a pro zajištění údržby trati.


Součástí stavby bude rovněž celková přestavba železniční stanice Světlá nad Sázavou, která zahrne výstavbu bezbariérových nástupišť s přístupem podchodem a také náhradu problematického přejezdu.

Mapa VRT Střední Čechy