Renovace historických staveb

Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.

Vítězem kategorie Renovace historických staveb je rekonstrukce fasády památkově chráněné Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Tato budova spolu s halou nad nástupišti tvoří největší secesní památku v Česku, proto musely být veškeré stavební a technologické postupy navrženy v souladu s požadavky státní památkové péče. Během dvouleté akce se obnovila vápenná omítka, veškeré umělecké prvky štukové sochařské výzdoby, kamenné sochařské výzdoby a uměleckořemeslné prvky z oceli renovovali restaurátoři. Součástí stavebních prací bylo také odstranění nefunkčních prvků. Okna a dveře se odborně repasovaly. Po dokončení obnovy fasády následovala instalace nového osvětlení budovy.

Zhotovitel: AVERS, spol. s r. o.