Železniční mosty a tunely

Rekonstrukce mostu v km 10,838 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou

Vítězem kategorie Železniční mosty a tunely je rekonstrukce mostu na 11. kilometru trati mezi Rybníkem a Lipnem nad Vltavou. Cílem stavby bylo uvést most do stavu, který odpovídá požadavkům na provozování drážní dopravy, samozřejmě s přihlédnutím k technickým možnostem jeho konstrukce. Stavebními pracemi se vyměnily či posílily již nevyhovující ocelové prvky mostovky, vyměnily dřevěné mostnice, zábradlí a další prvky. Kompletní sanací prošla spodní stavba. Součástí byly také úpravy železničního svršku a trolejového vedení nad přilehlým traťovým úsekem. Díky provedené rekonstrukci se traťová rychlost přes most zvýšila na 60 km/hod.  

Zhotovitel: EDIKT a.s.