Technologické stavby

Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice

Vítězem kategorie Technologické stavby je pilotní projekt konverze napájecích soustav mezi Nedakonicemi a Říkovicemi. Stavební práce na posunutí styku napěťových soustav o zhruba 43 kilometrů severně k Přerovu probíhaly téměř celou dobu za plného provozu na trati. V Otrokovicích a Říkovicích byly vybudovány trakční napájecí stanice, jejichž srdcem jsou statické frekvenční měniče vyrobené ve Švýcarsku společností Hitachi Energy. Technologie umožní symetrický odběr elektřiny ze sítě, ale například i snadné vracení energie rekuperované při provozu lokomotiv zpátky do distribuční soustavy. Pro takový systém trakčního napájení byla použita poprvé v Evropě. Kvůli rozdílným technickým parametrům musely v celém úseku koridoru projít úpravou soustavy izolátorů, samotné trakční vedení, ale i traťové zabezpečovací zařízení. Úpravy se dotkly také osmi stanic.

Dodavatel: Elektrizace železnic Praha a.s. a AŽD Praha s.r.o.