Liniové stavby

Rekonstrukce trati v úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí

Vítězem kategorie Liniové stavby je rekonstrukce trati v údolí Tiché Orlice mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Kompletní obnova železniční infrastruktury odstranila propady rychlosti, zvýšila bezpečnost dopravy a především její plynulost. Proměnila se také brandýská stanice, moderní nástupiště a podchod nabízí komfortní přístup k vlakům, novou fasádu i okna dostala výpravní budova. Úsek, který prošel rekonstrukcí, měří téměř 10 kilometrů. Stavba se dotkla železničního svršku včetně hloubkové sanace spodku pomocí technologie hutněných štěrkových pilířů. Komplexní rekonstrukcí prošlo trakční vedení, staré zabezpečovací zařízení nahradil nový elektronický autoblok. Výraznou modernizací prošly tři přejezdy a investice zahrnovala i stavbu protihlukových stěn o délce 392 metrů. Zrušením zastávky Bezpráví a vybudováním nové odbočky se zvýšila propustnost trati, hlavně v případě mimořádností či výluk.

Dodavatel: Společnost Brandýs (EUROVIA CS, a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Elektrizace železnic Praha a.s., GJW Praha spol. s r.o.)