Rekonstrukce a opravy železničních tratí

Oprava trati v úseku Hýskov - Roztoky u Křivoklátu

Vítězem kategorie Rekonstrukce a opravy železničních tratí je oprava trati v úseku Hýskov – Roztoky u Křivoklátu, který leží ve středních Čechách na trati mezi Berounem a Rakovníkem. Předmětem realizace zakázky byla výměna železničního svršku, opravily se výhybky a přejezdy, nástupiště, konstrukce propustků i těleso železničního spodku, proběhlo čištění odvodnění. Vyměnily se také části železničního svršku, které byly na hraně své životnosti. Během stavebních prací se například kompletně zmodernizoval přejezd v Nižboru, zásadní obnova proběhla u dalších přejezdů mezi Zbečnem a Roztoky u Křivoklátu.Ve stejném úseku také proběhla kompletní výměna kolejového roštu, nově zde je bezstyková kolej. V zastávce Újezd nad Zbečnem se odstranilo úrovňové sypané nástupiště a nahradilo ho typizované nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad kolejí.

Dodavatel: GJW Praha spol. s r.o.