Technologické stavby

ETCS + DOZ Votice - České Budějovice

Vítězem kategorie Technologické stavby je instalace zabezpečovacího systému ETCS a zřízení možnosti dálkového ovládání řízení provozu v úseku Votice – České Budějovice. V rámci této stavby došlo k obnově stávajícího technologického zařízení v jednotlivých stanicích. V nich se také doplnila potřebná kabeláž související s výstavbou kamerového systému, informačního zařízení, doplněním přenosového zařízení nebo úpravou elektrického ohřevu výhybek. Celá stavba byla rozdělena do tří etap. Ve stanicích se vybudovaly technologické skříně, které zajišťují komunikaci pro zabezpečovací zařízení v celém zmiňovaném traťovém úseku. Tímto řešením se zajistí přenos informací na CDP Praha. Nově vybudovaná elektronická stavědla jsou dnes řízena centrálně z CDP Praha s možností místního ovládání z pracoviště pohotovostních výpravčích. Technologická zařízení se ve zkušebním režimu využívají i pro systém ETCS.

Dodavatel: AŽD Praha s.r.o., SUDOP PRAHA a.s.