Přejít k obsahu

Zapojené subjekty

Do přípravy studie nepromlouvá pouze objednatel a o její podobě nerozhodují jen odborníci v týmu zhotovitele. Zapojili jsme do ní řadu dalších subjektů na manažerské i pracovní úrovni, výsledky studie konzultujeme s nezávislými odborníky a necháváme zaznít souhlasné i kritické názory na workshopech a v panelových diskuzích. Naším cílem je najít takovou podobu Železničního uzlu Praha, která bude představovat potřebný konsensus velké většiny zúčastněných.

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Společnost SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA


Vedoucí člen společnosti

Členové společnosti

Výbor studie proveditelnosti

Subjekty přímo zapojené do přípravy studie sdružuje Výbor studie proveditelnosti železničního uzlu Praha. Vykonává dohled nad projektem na strategické úrovni, kontroluje postup prací a provádí koordinaci požadavků jednotlivých členů. Mezi ně patří:

 • Správa železnic
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Středočeský kraj
 • Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
 • Integrovaná doprava Středočeského kraje
 • Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD
 • JASPERS
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Hospodářská komora České republiky


Pracovní skupina

Pracovní skupina je složená z koncepčních pracovníků Správy železnic, hlavního města Prahy, Středočeského kraje a objednatelů dálkové i regionální dopravy, rovněž zastoupených ve Výboru studie proveditelnosti. Pracovní skupina vznikla, abychom porozuměli různým potřebám zúčastněných organizací a hledali odborný kompromis ve všech fázích zpracování studie. Představuje tvůrčí projektový tým, který je důležitým zdrojem podnětů a okamžité zpětné vazby pro zhotovitele studie. Pracovní skupina se schází minimálně jednou měsíčně a s její činností vás seznamujeme v sekci Aktuality.

Odborná veřejnost

Nominace ve skupině odborné veřejnosti je příležitostí pro zapojení všech institucí, které mají ke studii co říct, ale nejsou zastoupeny ve Výboru studie proveditelnosti. Patří sem reprezentanti městských částí Prahy, osobní i nákladní dopravci, odborníci z akademické sféry i zapsané spolky a zájmová sdružení. Odborná veřejnost promlouvá ke studii ve všech fázích její přípravy, od počáteční SWOT analýzy přes výběr prověřovaných variant až po hodnocení návrhových variant. Široké spektrum názorů zazní na workshopech a v panelových diskuzích, které se uskuteční v termínech uvedených v sekci Harmonogram.

Široká veřejnost

Bydlíte v Praze, dojíždíte sem pravidelně vlakem nebo se zajímáte o rozvoj veřejné dopravy? Tyto webové stránky vám poskytují čerstvé informace o vývoji projektu v sekci Aktuality a také upozorní na akce pořádané pro širokou veřejnost, které najdete v sekci Harmonogram. Pokud máte konkrétní připomínku či námět, můžete využít kontaktní e-mail zup@spravazeleznic.cz. Děkujeme za váš zájem o projekt, kterým utváříme budoucnost pražského železničního uzlu na příští desetiletí.