Aktuálně probíhající a chystané opravné práce

Oprava trati v úseku Vysoké Mýto - Litomyšl

Zahájení realizace:

2021

Konec realizace:

2021

Plánovaná investice:

93 milionů Kč

V rámci opravy dojde k souvislé výměně pražců a kolejnic, strojnímu čištění štěrkového lože, úpravě geometrických parametrů koleje a zřízení bezstykové koleje. Dále budou upraveny stezky a provedeno pročištění odvodňovacích zařízení. Součástí stavby je i oprava propustků a mostů v daném traťovém úseku.

 

Rekonstrukce výpravní budovy Svitavy

Zahájení realizace:

2022

Konec realizace:

2024

Plánovaná investice:

27 milionů Kč

Předmětem stavby je celková rekonstrukce výpravní budovy. Náplní stavby je především izolace proti vlhkosti, rekonstrukce vnitřních rozvodů, fasády a prostor pro cestující, včetně vestavby nových veřejných WC. Stávající objekt veřejných WC bude zdemolován.

 

Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová

Zahájení realizace:

2021

Konec realizace:

2022

Plánovaná investice:

26,8 milionu Kč

Předmětem stavby je vybudování nového bezbariérového nástupiště u 1. koleje, které zajistí pohodlnější přestup v rámci již dokončeného dopravního terminálu Moravská Třebová.

 

Výstavba železniční zastávky Orel

Zahájení realizace:

2022

Konec realizace:

2022

Plánovaná investice:

16,5 milionu korun

Předmětem stavby je zřízení nové železniční zastávky v obci Orel na trati mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. Ta bude situována v blízkosti přejezdu P5334 a bude vybavena bezbariérovým nástupištěm délky 90 m a přístřeškem pro cestující.

 

Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice 

Zahájení realizace:

2023

Konec realizace:

2023

Plánovaná investice:

47,1 milionu Kč

Předmětem stavby je celková rekonstrukce železničního přemostění silnice II/355 v Holetíně, která umožní zvýšení podjezdné výšky z dnešních 3,8 m na 4,5 m. Současně dojde k rozšíření prostoru pod mostem, díky kterému zde bude moci být vybudován chodník šířky 1,7 m. Nový most bude ocelový s dolní mostovkou a se štěrkovým ložem.