Aktuálně probíhající a chystané opravné práce

Rekonstrukce výpravní budovy Svitavy

Zahájení realizace:

2025

Konec realizace:

2026

Předmětem stavby je celková rekonstrukce výpravní budovy. Náplní stavby je především izolace proti vlhkosti, rekonstrukce vnitřních rozvodů, fasády a prostor pro cestující, včetně vestavby nových veřejných WC. Stávající objekt veřejných WC bude zdemolován.

 

Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice 

Zahájení realizace:

2024

Konec realizace:

2025

Předmětem stavby je celková rekonstrukce železničního přemostění silnice II/355 v Holetíně, která umožní zvýšení podjezdné výšky z dnešních 3,8 m na 4,5 m. Současně dojde k rozšíření prostoru pod mostem, díky kterému zde bude moci být vybudován chodník šířky 1,7 m. Nový most bude ocelový s dolní mostovkou a se štěrkovým ložem.