Příspěvek na rekreaci a tábor dětí a mládeže

Odpočinek je důležitý. Přispíváme na rekreaci, ale víme, jak náročné může být sladění osobního a pracovního života, a tak se snažíme pomoci i rodičům dětí. Přispíváme jim na pobytové tábory dětí a mládeže.

foto