Seznam kontaktních osob oblastních ředitelství Správy železnic pro spolupráci s Policií České republiky

Podrobnou mapu územní působnosti jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ) naleznete zde.

OJ Správy železnic Jméno a příjmení Telefon Služební mobil e-mail
OŘ Ostrava Lýdie Vatterová 972 766 133 602 134 417 Vatterova@szdc.cz
OŘ Olomouc Ing. Jiří Cigánek 972 742 542 602 781 238 Ciganek@szdc.cz
OŘ Ústí nad Labem Dana Kovářová 972 424 235   Kovarova@szdc.cz
OŘ Praha Petr Votoček 972 224 803   VotocekP@szdc.cz
OŘ Plzeň Romana Šklebená 972 522 054   Sklebena@szdc.cz
OŘ Brno Jana Šimonová 972 626 074   Simonova@szdc.cz
OŘ Hradec Králové Ing. Pavla Kosinová 972 341 140   Kosinova@szdc.cz