Úsek modernizace dráhy

Kancelář náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek generálního ředitele  
Sekretariát   NMsek@spravazeleznic.cz
+420 972 235 203
Odbor přípravy staveb
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Pavel Paidar ředitel odboru paidar@spravazeleznic.cz
+420 972 235 860
Ing. David Fuksa vedoucí odd. studií proveditelnosti a územní ochrany fuksa@spravazeleznic.cz
+ 420 972 235 369
Ing. Miroslav Veliš vedoucí odd. technické přípravy staveb  velis@spravazeleznic.cz
+420 972 235 836
Ing. Zbyněk Zunt vedoucí odd. přípravy technologických staveb zunt@spravazeleznic.cz
+420 972 244 733
Ing. arch. Pavel Andršt vedoucí odd. schvalování staveb andrst@spravazeleznic.cz
+420 972 235 893
Jan Cerha vedoucí odd. technické přípravy pozemních staveb cerha@spravazeleznic.cz
+420 972 235 826
Ing. Martin Pacner vedoucí odd. metodiky a EIA pacnerm@spravazeleznic.cz
+420 972 235 853
Odbor investiční
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Karel Švejda ředitel odboru svejda@spravazeleznic.cz
+420 972 235 388
Mgr. Ing. František Měchura vedoucí odd. plánu a financování investic mechura@spravazeleznic.cz
+420 972 235 397
Ing. Libor Kuta vedoucí odd. zadávání investic kuta@spravazeleznic.cz
+420 972 235 397
Martin Maděra vedoucí odd. realizace investic madera@spravazeleznic.cz
+420 972 235 397
Odbor projektování staveb
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Alena Heinišová ředitelka odboru heinisova@spravazeleznic.cz
+420 222 335 830
Mgr. Josef Buriánek vedoucí odd. dokumentací železničních staveb burianek@spravazeleznic.cz
+420 972 235 868
Ing. Zdeněk Kratina vedoucí odd. dokumentací pozemních staveb kratina@spravazeleznic.cz
Ing. David Kokojan vedoucí odd. ekonomiky staveb kokojand@spravazeleznic.cz
+420 972 235 865
Odbor přípravy VRT                                                                                                
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Martin Švehlík ředitel odboru svehlik@spravazeleznic.cz
+420 972 244 120
Ing. Marek Pinkava vedoucí odd. přípravy RS 1 a RS 2 pinkavam@spravazeleznic.cz
+ 420 972 244 143
Ing. Pavel Hruška vedoucí odd. přípravy RS 4 a RS 5 hruskapa@spravazeleznic.cz
Ing. Jiří Merta vedoucí odd. technické přípravy VRT mertaj@spravazeleznic.cz
+420 972 244 121
Mgr. Monika Kotasová vedoucí odd. procesní přípravy VRT kotasova@spravazeleznic.cz