Úsek modernizace dráhy

Kancelář náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek generálního ředitele  
Sekretariát   NMsek@spravazeleznic.cz
+420 972 235 203
Odbor přípravy staveb
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Pavel Paidar ředitel odboru paidar@spravazeleznic.cz
+420 972 235 860
Ing. David Fuksa vedoucí odd. studií proveditelnosti a územní ochrany fuksa@spravazeleznic.cz
+ 420 972 235 369
Ing. Miroslav Veliš vedoucí odd. technické přípravy staveb  velis@spravazeleznic.cz
+420 972 235 836
Petr Švejk vedoucí odd. přípravy technologických staveb svejk@spravazeleznic.cz
 
Ing. arch. Pavel Andršt vedoucí odd. schvalování staveb andrst@spravazeleznic.cz
+420 972 235 893
Jan Cerha vedoucí odd. přípravy pozemních staveb cerha@spravazeleznic.cz
+420 972 235 826
Ing. Martin Pacner vedoucí odd. metodiky a EIA pacnerm@spravazeleznic.cz
+420 972 235 853
Odbor investiční
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Ondřej Göpfert ředitel odboru gopfert@spravazeleznic.cz
 
Ing.Lucie Mottlová vedoucí odd. plánování investiční výstavby mottlova@spravazeleznic.cz
+420 972 235 390
Ing. Štěpán Hošna vedoucí odd. zadávání investic hosna@spravazeleznic.cz
 
Martin Maděra vedoucí odd. realizace investic madera@spravazeleznic.cz
+420 972 235 387
Odbor projektování staveb
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Alena Heinišová ředitelka odboru heinisova@spravazeleznic.cz
+420 972 221 756
Ing. Josef Buriánek vedoucí odd. koncepčních dokumentací železničních staveb burianek@spravazeleznic.cz
Ing. Jaroslav Macháček vedoucí odd. projektových dokumentací železničních staveb machacekj@spravazeleznic.cz
Ing. Zdeněk Kratina vedoucí odd. koncepčních dokumentací pozemních staveb kratina@spravazeleznic.cz
Bc. Jiří Plesník vedoucí odd. projektových dokumentací pozemních staveb plesnikj@spravazeleznic.cz
Ing. David Kokojan vedoucí odd. ekonomiky staveb kokojand@spravazeleznic.cz
+420 972 221 766