Správa webu

Správa webového obsahu

Gestorem webového obsahu je odbor komunikace.
Pro bližší informace kontaktujte:

Jáchym Míček, E micekj@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 721; M +420 607 154 642

Luděk Mach, E machlu@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 722; M +420 720 029 273

Tomáš Johánek, E johanek@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 777; M +420 607 057 175