Přejít k obsahu

Projekt modernizace železniční trati na trase Plzeň – Domažlice – státní hranice s Německem:

Železniční trasa Plzeň – Domažlice – státní hranice s Německem je důležitou spojnicí Plzeňského kraje i celé České republiky s Bavorskem, zároveň je i součástí významné transevropské dopravní sítě TEN-T. Kvůli její obecné technické zaostalosti není ovšem dosaženo jejího plného potenciálu. Dosavadní směrové vedení trati s velkým počtem oblouků výrazně snižuje traťovou rychlost. Jednokolejné vedení trati má za následek nemožnost křížení vlaků při zpožděních, stabilita jízdního řádu je tímto velmi křehká. Na trati se nachází velké množství železničních přejezdů, které představují bezpečnostní rizika a brzdí plynulost silniční dopravy. Přístup na většinu železničních zastávek vede přes koleje a není bezbariérový. Z těchto i mnoha dalších důvodů je nutné tuto trať zmodernizovat.

Modernizace přinese zvýšení bezpečnosti (bude zde zejména instalován moderní evropský vlakový zabezpečovač ETCS), dojde ke zlepšení doprovodné infrastruktury stanic a zrušení většiny železničních přejezdů. Tato opatření by měla zabránit nehodám, z nichž nejtragičtější se v posledních letech odehrála v roce 2021 u Milavčí. Zároveň se zvýší komfort pro cestující, neboť všechna nástupiště budou plně bezbariérová, vybavena moderním informačním systémem a zlepší se i možnosti návazné autobusové dopravy. Trať bude elektrizována, což umožní nasazení moderních vlakových souprav, které jsou ekologičtější, tišší a pohodlnější pro cestující.

Modernizace trati současně přinese zvýšení maximální traťové rychlosti v úsecích novostavby až na 200 km/h. Díky tomu dojde k významnému zkrácení jízdní doby především osobních vlaků a zkrácení dojezdové doby do Plzně (rychlíky Domažlice – Plzeň do 30 min, osobní vlaky do 45 min), Prahy, ale i dalších destinací. Spolu se zdvoukolejněním vybraných úseků dojde ke zvýšení kapacity trati pro osobní i nákladní dopravu, což uleví přetíženým silnicím. Pro cestující je přínosné i plánované navýšení počtu spojů a zařazení nového segmentu spěšných vlaků. Tento projekt zlepší i dopravní napojení na Německo – našeho významného partnera, a umožní udržet krok s rozvojem železniční sítě v okolních zemích.

Hlavní benefity stavby

ilustrace   Zvýšení spolehlivosti a dodržování jízdních řádů

 

   Navýšení množství spojů a výrazné zrychlení vlakové dopravy ilustrace

 

ilustraceVětší pohodlí a menší hlučnost vlakových souprav

 

Zvýšení bezpečnosti nejen pro cestující, ale i pro silniční dopravu ilustrace

ilustraceHospodářský rozvoj významný pro celý region i Českou republiku