Přejít k obsahu

Bezpečná železnice

Riskantní chování nebo nerespektování pravidel na železnici či v její blízkosti zaplatilo v roce 2021 životem 196 lidí. Ve srovnání s předchozími lety je to sice méně, množství tragických následků mimořádných událostí ale stále zůstává vysoké.
Foto Bezpečná železnice

Železniční doprava patří mezi nejbezpečnější druhy dopravy, přesto každoročně vyhasne přímo na kolejích nebo v jejich blízkosti příliš mnoho životů. V naprosté většině jde o jednoznačné porušení pravidel ze strany řidičů silničních vozidel, cyklistů či chodců. Ti nerespektují výstražné systémy, vjíždějí či vcházejí do kolejiště v okamžiku, kdy je v činnosti zabezpečovací zařízení, či přecházejí koleje na místě, kde je to zakázané. 

Správa železnic každým rokem vkládá nemalé prostředky do zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, preventivně působí na účastníky provozu novými informačními kampaněmi, varuje před nebezpečím hrozícím při nerespektování pravidel různými akcemi.