Vedení organizace

Generální ředitel

Bc. Jiří Svoboda, MBA

 

Úsek generálního ředitele  

Odbor personální

Ing. Pavel Koucký

Odbor interního auditu

Mgr. Karel Peška, MBA

Odbor mezinárodních vztahů

Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Odbor právní

JUDr. Richard Cihlář

Odbor komunikace

Kateřina Matásková

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Mgr. Ing. Vladimír Abraham, MBA

Odbor strategie

Ing. Jiří Pavel, Ph.D.

 

Úsek ekonomický  

Náměstek GŘ pro ekonomiku

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Odbor finanční

Ing. Jan Příleský, MBA

Odbor ekonomiky

Ing. Miloš Machek

Odbor externího financování a PPP

Mgr. Radka Šnajdrová

 

Úsek modernizace dráhy  

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Ing. Mojmír Nejezchleb

Odbor přípravy staveb

Ing. Pavel Paidar

Odbor investiční

Ing. Ondřej Göpfert

Odbor projektování staveb

Ing. Alena Heinišová

 

Úsek provozuschopnosti dráhy  

Náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy

Ing. Karel Švejda, MBA

Odbor nákupu a veřejných zakázek

JUDr. Ilona Svobodová

Odbor traťového hospodářství

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky

Ing. Martin Krupička

Odbor provozuschopnosti

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.

Odbor elektrotechniky a energetiky

Ing. Luboš Krátký

 

Úsek řízení provozu  

Náměstek GŘ pro řízení provozu

Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M.

Odbor předpisů a technologie

Ing. Přemysl Plachý

Odbor operativního řízení provozu a výluk

Ing. Tomáš Rolník, MBA

Odbor jízdního řádu

Ing. Alexandr Vrtěl

Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy

Ing. Zdeněk Novotný,  MPA