Přejít k obsahu

Věda a výzkum

Správa železnic, státní organizace vstupuje do nového finančního období s ambiciózním plánem na vybudování moderní evropské železnice pro 21. století. Tento plán, který je založen na prioritách dopravní politiky EU, klade značné nároky na lidské, výzkumné a investiční zdroje.
Úkoly, které budeme v následujících letech řešit, jsou veřejně diskutovány s odbornou veřejností s cílem nalezení vhodných partnerů, kteří se s námi chtějí podílet na nalezení vhodných řešení a klíčových parametrů plánovaných a aktuálně realizovaných projektů.