Základní údaje

Správa železnic, státní organizace

Adresa:  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Den vzniku společnosti: 1. 1. 2003
Právní forma: státní organizace
IČO: 70 99 42 34
DIČ: CZ70994234
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Předmět podnikání

 • činnosti vykonávané v rozsahu právního nástupnictví dle § 21 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb.
 • výkon zeměměřických činností
 • distribuce elektřiny
 • obchod s elektřinou
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  - poskytování služeb elektronických komunikací
  - provozování dráhy celostátní
  - provozování drah regionálních
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
  - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  - rozvod tepelné energie
  - výroba tepelné energie
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • provozování železniční dráhy - vlečky
   

Předmět činnosti

Hospodaření s majetkem vymezeným v § 20 zákona č. 77/2002 Sb., jmenovitě:

 • zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti
 • zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cesty
 • zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty
 • hospodaření s vymezenými závazky a pohledávkami Českých drah s.o., existujícími ke dni vzniku
  Českých drah, a.s.
 • příprava podkladů pro sjednávání závazků veřejné služby
 • kontrola užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy