O nás

Oblastní ředitelství Brno, organizační jednotka Správy železnic, státní organizace, zajišťuje provozuschopnost tratí (údržbu a opravy železniční dopravní cesty), správu movitého a nemovitého majetku, řízení železničního provozu a další činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic, státní organizace, na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Mezi zařízení železniční dopravní cesty spravované Oblastním ředitelstvím Brno patří:

 

 • 1385,59 km tratí
 • 2373,43 km kolejí
 • 1190,486 km elektrifikováno
 • 1182,948 km v nezávislé trakci
 • 3057 výhybek
 • 1007 železničních mostů
 • 2192 propustků
 • 26 tunelů
 • 12 dalších mostních objektů a objektů mostům podobných
 • 22 mostních provizorií
 • 873 železničních přejezdů