Přínosy projektu

Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun znamená pro naši zemi včetně jednotlivých regionů benefit v podobě zkvalitnění a zrychlení udržitelného a k životnímu prostředí šetrného druhu dopravy, vyvolání hospodářského růstu a rozvoje. Očekávaný přesun části cestujících z automobilů a části nákladní dopravy z nákladních aut na rychlou železnici významně ulehčí přetížené silniční síti.

Příměstská osobní doprava

Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun odlehčí přetížené stávající železnici podél Berounky od expresní osobní dopravy a expresní nákladní dopravy. To umožní zvýšení frekvence příměstských vlaků na této trati a pozitivně ovlivní život v obcích Beroun, Srbsko, Karlštejn, Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň, Řevnice, Lety, Dobřichovice, Všenory, Černošice a v příslušných částech hlavního města Prahy.

Regionální a vnitrostátní osobní doprava

Nové spojení zrychlí a zkvalitní regionální dopravu v úseku Praha – Beroun. Po zhotovení bude cesta z Prahy-Smíchov do Berouna trvat přibližně 13 minut. Po zrychlení dopravy v tomto úseku se očekává nárůst poptávky obyvatel Berouna po železniční dopravě, což umožní zvýšení frekvence rychlíkových spojů do Prahy. Nové spojení dále zrychlí a zkvalitní regionální dopravu z celé jihozápadní části Středočeského kraje ve vazbě na Prahu (například z Hořovic, Zdic a Příbrami).

Cestovní doba přímé vnitrostátní železniční dopravy v úseku Praha-Smíchov – Plzeň se zkrátí pod 45 minut a tím se zatraktivní železniční spojení metropole a Plzeňska.

mapa plánované trasy

Mezinárodní osobní doprava

Projekt zrychlí a zkvalitní mezinárodní dopravu na rameni Praha – Plzeň – Norimberk/Mnichov. Současně s přípravou stavby probíhá i příprava a realizace dalších projektů na této trase, zejména pak modernizace železničního uzlu v Plzni a modernizace tratí v úseku Plzeň – Domažlice – SRN. Další modernizace jsou plánovány na německé straně. Mapa staveb na českém území a jejich aktuální stav jsou k dispozici na následujícím odkazu  https://mapy.spravazeleznic.cz/.

obrázek: Vazba projektu na mezinárodní železniční síťVazba projektu na mezinárodní železniční síť

Přesun nákladní dopravy na železnici

Kapacita 3. tranzitního koridoru pro nákladní dopravu je v současnosti limitována přetížením stávající trati podél Berounky a úseku Plzeň – Domažlice – SRN. Stavbou přímého spojení Prahy-Smíchov a Berouna se zvýší kapacita zejména pro expresní nákladní dopravu, která bude nově jezdit přímo tunelem. V rámci projektu bude pro expresní nákladní dopravu vybudována i odbočka tunelu na Branický most ve směru Praha-Krč a dále na Prahu-Vršovice.

Záložní spojení

Trať bude v úseku Praha-Smíchov – Beroun duplikována. Jakékoliv opravy nebo poruchy na jedné z tratí nezpůsobí přílišné omezení provozu. Dále bude možné jednoduše odklonit vlaky jedoucí do stanice Praha-Smíchov směrem na Prahu-Krč, pokud by nastala v Praze-Smíchově porucha nebo se v budoucnosti prováděla zásadnější oprava.

Posílení ekonomického rozvoje regionu

Praha, západopražský region, Berounsko, jihozápadní část Středočeského kraje, Plzeňsko a Bavorsko mohou profitovat z lepšího a rychlejšího vzájemného spojení a rozvíjet se. Trať může být novým impulzem pro usazení významných investorů a poskytne jedinečné šance pro ekonomický, kulturní a turistický rozvoj regionu.

Životní prostředí

Železniční doprava je při stejném objemu přeprav ekologicky příznivější ve srovnání s ostatními dominantními dopravními módy. Přesun dopravy na železnici
znamená výrazné celkové snížení emisí a hluku.