Přejít k obsahu

Základní informace

Popis stavby

Železniční stanice Praha-Smíchov leží na dvoukolejné trati Praha hl. n. – Beroun, končí zde jednokolejná trať z Rudné u Prahy a na společné nádraží vede další jednokolejná trať z Hostivice. Stanice je velmi dobře provázaná s dalšími druhy dopravy, je zde stanice metra linky B, před vstupy do obou vestibulů jsou zastávky tramvají a městských i příměstských autobusů. IPR Praha plánuje přemístění autobusového terminálu z oblasti Na Knížecí do prostoru současného společného nádraží, kde by zároveň mělo být u Dobříšské ulice vybudováno kapacitní parkoviště P+R.

Součástí rekonstrukce stanice bude výstavba nové pěší lávky, která bude postavena jižněji od té současné. Po rekonstrukci kolejiště budou ve stanici k dispozici čtyři hlavní koleje, tři předjízdné a jedna kusá kolej. U všech kolejí budou nástupiště. Dále budou k dispozici dvě dopravní koleje pro nákladní vlaky a čtyři kusé odstavné koleje.

Přínosy

Přínosy celkové rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov:

  • Moderní architektura
  • Přímý přestup z vlaku na metro, tramvaj, městské, příměstské a dálkové autobusy
  • Rychlá a pohodlná cesta do centra
  • Moderní čekárny
  • Nový orientační a informační systém
  • Bezbariérový přístup na nástupiště i na lávku
  • Bezbariérové napojení smíchovského nádraží na Radlickou ulici
  • Moderní mobiliář