Cestování vlakem na trati Klatovy – Železná Ruda je díky rekonstrukci rychlejší a bezpečnější

03.11.2016

Železná Ruda, 3. listopadu 2016 – Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala téměř padesátikilometrový traťový úsek mezi Klatovy a Železnou Rudou. Slavnostní ukončení této rozsáhlé rekonstrukce proběhlo v prostorách železniční stanice Železná Ruda-Alžbětín, která leží přímo na česko-německé hranici. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení traťové rychlosti a zajištění většího pohodlí a bezpečnosti cestujících. 

Stavba vychází z konceptu Plánu obslužnosti Plzeňského kraje a je v souladu s výhledovou koncepcí dálkové osobní dopravy Ministerstva dopravy. Přinesla zejména zvýšení rychlosti na této turisty oblíbené železniční spojnici a tudíž i zkrácení jízdních dob vlaků. Zlepšila se rovněž propustnost trati a její bezpečnost. Mezi nejviditelnější přínosy projektu patří výstavba nových nástupišť a rekonstrukce či úprava osvětlení ve stanicích.

„Trať z Klatov do Železné Rudy je součástí důležité spojnice z Plzně na Šumavu. Realizace projektu přispěje především ke zvýšení komfortu a zrychlení železniční dopravy v této lokalitě,“ sdělil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý.

V rámci stavby došlo k úpravám železničního svršku a spodku, obnovou prošla také kabelizace. Ve všech železničních stanicích s výjimkou Klatov a na dotčených traťových úsecích stavbaři vybudovali nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie a moderní sdělovací zařízení. Nově bylo vybudováno celkem devět přejezdových zabezpečovacích zařízení, ostatní přejezdy byly upraveny a zapojeny do systému dálkového řízení.

Železniční stanice a zastávky na trati byly osazeny kamerami a vybudován byl také rozhlasový a informační systém. Dále byl na celé trati zaveden moderní přenosový systém sloužící k přenosům dat a ovládání ostatních technologií. Rekonstruován byl i traťový a místní rádiový systém. Celá trať je nyní řízena z dispečerského pracoviště, které je umístěno v železniční stanici Železná Ruda- Alžbětín.

Zhotovitelem stavby s názvem Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda byla společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy tvořená společníky Subterra a.s., OHL ŽS, a.s., a AŽD Praha s.r.o. Správcem společnosti je Subterra a.s. Jedná se o fázovaný projekt, přičemž fáze I byla schválena ke spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2007–2013. Příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti za fázi I dosáhl 588 252 588 Kč. U fáze II byla předložena žádost o spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2014–2020. Předpokládané celkové investiční náklady činí 990 561 478 Kč bez DPH. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy (správcem společnosti je Subterra a.s.
a společníky OHL ŽS, a.s., a AŽD Praha s.r.o.)
Traťová rychlost 75 až 90 km/h
Termín zahájení stavby 02/2015
Termín dokončení stavby 10/2016
Celkové náklady stavby 990 561 478 Kč (bez DPH)
Plánovaný příspěvek EU
(fáze I + fáze II)
657 767 724 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf