Na Posázavském pacifiku se cestuje pohodlněji

30.06.2016

Praha, 30. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry tzv. Posázavského pacifiku, tedy tratě Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany s odbočkou do Dobříše. Hlavním cílem projektu bylo uvedení této trati do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.


V rámci stavby došlo k úpravám železničního svršku a spodku, mostních objektů a propustků, k výměně nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů a sanaci kolejového lože a nástupišť ve vybraných zastávkách. Obnovou prošlo i osvětlení a místní kabelizace.

„Přínosem provedených úprav na trati z Prahy do Čerčan a Dobříše je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti. Cestující zajisté potěší i zkrácení jízdních dob,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou dopravní síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je i odstranění propadů rychlosti, zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 210 Praha – Vrané n. Vlt. – Čerčany a Vrané n. Vlt. – Dobříš činily 251 454 745 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 199 470 197 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG Rail a.s.

Název stavby Trať 210 Praha – Vrané n. Vlt. – Čerčany a Vrané n. Vlt. – Dobříš
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé STRABAG Rail a.s.
Termín zahájení 9/2015
Termín dokončení 1/2016
Celkové náklady stavby 251 454 745 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 199 470 197 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf