O nás

Stavební správa východ (SSV) byla ustavena 1. ledna 2012. Je spolu se Stavební správou západ (SSZ) organizační jednotkou (OJ) přímo řízenou náměstkem generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy. Z pohledu organizačního členění existuje Stavební správa západ se sídlem v Praze a Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, jejichž obvody působnosti jsou vyznačeny v mapce.

Předmět činnosti

Základním posláním Stavebních správ je plnit funkci investora staveb na ŽDC v majetku státu:

 • zajišťovat přípravu a realizaci investičních celků se specializací pro stavby železniční infrastruktury a činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic,
 • zajišťovat tyto činnosti též smluvně pro další subjekty,
 • zajišťovat inženýrsko-investorské činnosti, týkající se železniční sítě
  z hlediska územního plánování staveb ŽDC,
 • vyjadřovat se ve svém úseku činnosti v otázkách účastníka správních řízení,
 • zajišťovat přímé financování investiční výstavby; smlouvy uzavírat v rozsahu daném Řádem SŽDC č. 3 – Podpisovým řádem státní organizace Správa železniční dopravní cesty – v platném znění,
 • zpracovávat stanoviska k dokumentacím jednotlivých stupňů a kategorií, které se týkají připravovaných staveb ŽDC,
 • uzavírat kupní smlouvy na nemovitosti v souvislosti s přípravou a realizací investiční výstavby,
 • provádět majetkoprávní vypořádání staveb investorů předávaných Správě železnic a v té souvislosti zastupovat Správu železnic v řízení před katastrálními úřady,
 • zajišťovat funkci Úředně oprávněného zeměměřického inženýra investora,
 • zajišťovat ochranu životního prostředí na stavbách,
 • prověřovat rozsah prací provedených na majetku, který tvoří ŽDC, popř. na dalším určeném majetku,
 • spolupracovat s ostatními útvary Správy železnic při realizaci zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonnými předpisy.