Odkazy

Stránky Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020


http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Centrum pro regionální rozvoj


http://www.crr.cz/cs/