C-OSS

Koridorový One Stop Shop (C-OSS)

Koridorový One Stop Shop (C-OSS) je jediné kontaktní místo koridoru pro naše zákazníky. Obě strany se dohodly na rotačním modelu sídla C-OSS s roční periodicitou. V prvním období od listopadu 2013 a po celé období jízdního řádu 2014, 2016, 2018 plní roli C-OSS státní organizace Správa železnic se sídlem v Praze. Pro období jízdního řádu 2015, 2017, 2019 tuto roli plní Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) se sídlem v Bratislavě.

Kancelář C-OSS je dostupná v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 (kromě českých/slovenských státních svátků) s následujícími kontaktními údaji: 

V období jízdního řádu 2014, 2016, 2018:

Správa železnic, státní organizace
Korespondenční adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Česká republika
Adresa kanceláře C-OSS: Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8, Česká republika
Vedoucí C-OSS: Ing. Markéta Šlachtová – tel: (+ 420) 972 244 556
Přidělování kapacity – tel.: (+ 420) 972 244 606

V období jízdního řádu 2015, 2017, 2019:

Železnice Slovenskej republiky 
Korespondenční adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Adresa kanceláře C-OSS: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Vedoucí C-OSS: Ing. Miroslav Zuber – tel.: (+421) 2 2029 3024
Přidělování kapacity – tel.: (+421) 2 2029 2552, (+421) 2 2029 3025
E-mail: oss@rfc9.eu
www.rfc9.eu, www.cscorridor.eu