VRT Polabí

Vysokorychlostní trať Polabí je základním prvkem vysokorychlostní železnice v České republice. Je součástí hned dvou směrů Rychlých spojení (Praha – Brno – Ostrava, Praha – Hradec Králové – Polsko). Sloužit bude také jako výjezd téměř všech dálkových vlaků směřujících na východ od Prahy a využívajících železniční koridor v úseku Praha – Pardubice.
Mapa VRT Polabí
S ohledem na očekávané vysoké využití je tento úsek jako jediný připravován ve čtyřkolejném provedení.
 

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko
RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Polsko

Úsek: 

Praha-Běchovice – Poříčany

Délka: 

29 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Územní rozhodnutí: 

předpoklad 2023

Zahájení stavby: 

předpoklad 2025

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2029

Úsek umožní mírné zkrácení jízdních dob již stávajících vlaků a výrazné zvýšení kapacity příměstského úseku. Přínosem proto bude i pro cestující na stávající trati Praha – Poříčany, kde se uvolní prostor pro zavedení dalších osobních a spěšných vlaků.

Aby bylo možné široké využití VRT různými vlaky, je součástí VRT hned několik napojení na běžnou železniční síť:

  • ve směru Kolín pro provoz dálkových vlaků po železničním koridoru,
  • ve směru Nymburk pro provoz dálkových vlaků ve směru Hradec Králové a regionálních expresních vlaků do středočeského regionu,
  • v další fázi rozvoje se plánuje také propojení do stanice Praha-Zahradní Město, které zajistí další kapacitu a zároveň výrazně zvýší spolehlivost provozu.  
     

Mapa VRT Polabí

Terminál Praha východ

Na úseku je připravován terminál Praha východ, který bude sloužit jako „letiště“ pro dálkové cesty včetně zahraničích a současně jako běžný terminál P+R pro každodenní cesty do centra Prahy.

Z tohoto terminálu bude cesta do Brna trvat pouze cca 45 minut, do centra Prahy pak cca 15 minut.

Aktuální stav přípravy stavby

VRT Polabí je jedním z tzv. pilotních úseků VRT. To znamená, že je připravován ve zrychleném režimu. Jaké konkrétní kroky Správa železnic nyní realizuje a jaké připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

Schéma Fáze přípravy VRT Polabí