VRT Polabí

Vysokorychlostní trať Polabí je základním prvkem vysokorychlostní železnice v České republice. Je součástí hned dvou směrů Rychlých spojení (Praha – Brno – Ostrava, Praha – Hradec Králové – Polsko). Sloužit bude také jako výjezd téměř všech dálkových vlaků směřujících na východ od Prahy a využívajících železniční koridor v úseku Praha – Pardubice.
Mapa VRT Polabí
S ohledem na očekávané vysoké využití je tento úsek jako jediný připravován ve čtyřkolejném provedení.
 

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko
RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Polsko

Úsek: 

Praha-Běchovice – Poříčany

Délka: 

29 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Úsek umožní mírné zkrácení jízdních dob již stávajících vlaků a výrazné zvýšení kapacity příměstského úseku. Přínosem proto bude i pro cestující na stávající trati Praha – Poříčany, kde se uvolní prostor pro zavedení dalších osobních a spěšných vlaků.

GIS portál pro komunikaci s veřejností

Máte námět či připomínku k VRT Polabí? Můžete nám ji zanechat prostřednictvím portálu GIS rozšířeného o modul umožňující komunikaci s veřejností. Ke konkrétnímu bodu na mapě může kdokoli uložit poznámku, námět, připomínku či popsat příležitost, kterou oblast nabízí.

Mapa VRT Polabí