VRT Podřipsko

Vysokorychlostní trať Podřipsko je součástí vysokorychlostní železnice, která propojí Českou republiku se státy západní Evropy.
Mapa VRT 4
Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS Level 2.
 

Rychlé spojení:   

RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem/Most – Drážďany

Úsek: 

Praha-Balabenka – Litoměřice

Délka: 

57,9 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Zahájení stavby: 

předpoklad 2027

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2030

Úsek umožní zásadní zkrácení jízdních dob mezi Prahou hlavním nádražím a terminálem Roudnice nad Labem VRT (19 minut), respektive Lovosicemi a Litoměřicemi (do 32 minut). Jeho zprovoznění přinese již také zkrácení jízdních dob do Ústí nad Labem, respektive do Drážďan o 28 minut.

Úsek je v rámci přípravy rozdělen na 2 stavby, a to Praha-Balabenka – sjezd Lovosice a sjezd Lovosice – sjezd Litoměřice.

Zahájení projekční přípravy stavby sjezd Lovosice – sjezd Litoměřice je podmíněn dokončením aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, která zakotví návrhový koridor stavby i napojení na stávající trať 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem v území.

Vysokorychlostní trať bude zapojena do železničního uzlu Praha v oblasti Balabenky. Navržené řešení umožní přejezd vlaků z VRT na trať 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín tzv. sjezdem Lovosice a zároveň i na trať 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem tzv. sjezdem Litoměřice.

Mapa VRT Podřipsko

Terminál Roudnice nad Labem VRT

Součástí úseku bude nový terminál osobní dopravy Roudnice nad Labem VRT, který bude sloužit jako přestupní uzel mezi ostatními druhy veřejné a individuální dopravy v regionu s přímou vazbou na dálnici D8. Nabídne i kapacitní parkoviště typu P+R.