VRT Poohří

Vysokorychlostní trať Poohří je navrhována jako odbočná větev k hlavnímu směru Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Je plánována pro smíšený provoz nákladních a osobních vlaků.
Schéma VRT Poohří
Trať zároveň umožní spojení stávající trati 092 Neratovice – Kralupy nad Vltavou s tratí 140 Chomutov – Cheb. VRT Poohří začíná na sjezdu z trati 092 u obce Úžice ve středních Čechách, dále pokračuje podél hlavního směru Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, překonává Vltavu a následně se stáčí na východ směrem k Mostu.
 

Rychlé spojení:   

RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany

Úsek: 

Nová Ves – Louny – Most

Délka: 

65 km

Maximální rychlost: 

250 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h
potenciálně nákladní vlaky

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2035

 Na VRT Poohří je navržen sjezd do stanice Louny, celý úsek končí zapojením do stanice Most.

Mapa VRT Poohří

Aktuální stav přípravy stavby

Které konkrétní kroky Správa železnic nyní realizuje a které připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

Fáze přípravy VRT Poohří