Terminál Roudnice nad Labem

Předmětem zadání soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Roudnice nad Labem VRT, údržbové základny a souvisejících staveb, které budou součástí prvního úseku vysokorychlostní tratě (VRT Podřipsko) z Prahy do Drážďan.

V pořadí již druhý připravovaný terminál vysokorychlostní železnice vyroste u Roudnice nad Labem. Bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany a místní hromadnou dopravou, a zároveň jako bod systému parkovišť P+R pro dojíždění ze širokého okolí. Připravovaný terminál s pracovním názvem Roudnice nad Labem VRT bude sloužit zejména obyvatelům jihovýchodní části Ústeckého a přilehlých oblastí Středočeského kraje. Nabídne rychlé železniční spojení pro pravidelné dojíždění do centra hlavního města a také pohodlné spojení s Ústím nad Labem, Brnem, Ostravou, Drážďany, Vídní a mnoha dalšími městy u nás i v zahraničí. Umístění terminálu mimo městskou zástavbu nabídne dojíždějícím bezproblémové parkování. Dobrá dopravní dostupnost bude zajištěna i napojením lokální trati 096 Roudnice nad Labem – Straškov na terminál VRT.

Součástí zadání je i návrh údržbové základny vysokorychlostní trati, odkud bude zajišťována pravidelná údržba celého přilehlého úseku.

Terminál by měl svým architektonickým i technickým řešením symbolizovat novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České republice, která se po dostavbě systému VRT napojí na celoevropskou síť vysokorychlostní železnice.

Soutěžní zadání

Soutěž o návrh je vyhlášena jako anonymní jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická. Soutěžní zadání je rozdělené na dvě části: část projektovou a ideovou.

Termíny soutěže
3. 9. 2021 Vyhlášení soutěže
29. 11. 2021 Odevzdání soutěžních návrhů
Leden 2022 Hodnoticí zasedání komise

Kompletní soutěžní podmínky

Veškeré informace o soutěži, včetně soutěžních podmínek v české i anglické verzi jsou dostupné zde.