Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti představuje komplexní posouzení reálnosti a proveditelnosti záměru po technické, územní, finanční, marketingové, provozní a personální stránce. Hodnotí ekonomickou efektivitu, smysluplnost záměru pro společnost a vyhodnocuje varianty k další přípravě a realizaci.

Zde najdete všechny dostupné studie proveditelnosti, které souvisejí s přípravou a výstavbou vysokorychlostních železnic u nás. Studie nebo jejich části mohou být zveřejněny až poté, co je schválí Centrální komise Ministerstva dopravy.