Porota

Správa železnic děkuje porotcům, náhradníkům poroty i realizačnímu týmu za přípravu a hladký průběh architektonické soutěže.

Řádní členové poroty – závislí

Ing. Pavel Paidar Ing. Pavel Paidar
místopředseda poroty

odbor přípravy staveb (O6)
ředitel odboru
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Hruška Ing. Pavel Hruška

odbor přípravy VRT (O21)
vedoucí oddělení přípravy RS 4 a RS 5
Správa železnic, státní organizace

Ing. Michal Kučera Ing. Michal Kučera

Ústecký kraj
radní (oblasti regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova) 

Náhradníci poroty – závislí

Ing. arch. Pavel Andršt Ing. arch. Pavel Andršt

odbor přípravy staveb (O6)
vedoucí oddělení schvalování staveb
Správa železnic, státní organizace

Ing. arch. Matyáš Hron Ing. arch. Matyáš Hron

odbor přípravy VRT (O21)
oddělení procesní přípravy
Správa železnic, státní organizace

Mgr. Zdenka Vachková Mgr. Zdeňka Vachková

Ústecký kraj
zastupitelka (předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost)
členka krajské pracovní skupiny pro VRT 

Řádní členové poroty – nezávislí

Ing. arch. Petr Štefek Ing. arch. Petr Štefek
předseda poroty
architekt
č. autorizace ČKA 03605
Doc. Ing. arch. Antonín Novák doc. Ing. arch. Antonín Novák

architekt
č. autorizace ČKA 01884 

Ing. arch. David Hlouch Ing. arch. David Hlouch 

architekt 
č. autorizace ČKA 04117

Ing. arch. Petr Vágner Ing. arch. Petr Vágner 

architekt
č. autorizace ČKA 03503

Náhradníci poroty – nezávislí

Ing. Ondřej Hofmeister Ing. Ondřej Hofmeister 

autorizovaný inženýr
č. autorizace ČKAIT 0008292

Ing. arch. Pavla Pannová Ing. arch. Pavla Pannová  architektka
č. autorizace ČKA 02986
Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D

architekt
č. autorizace ČKA 03146

Poděkování poroty:

Porota děkuje zadavateli za uspořádání soutěže a vyjadřuje vděčnost za to, že zadavatel k vyhlášení této soutěže přistoupil. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že vybraný soutěžní návrh bude po své realizaci plnit řádně svou hlavní funkci – stane se důstojným pilotním terminálem na prvním vysokorychlostním úseku v ČR a zároveň urbanisticky vhodně dotvoří širší okolí.

Přizvaní odborníci

Mgr. Monika Kotasová

odbor přípravy VRT (O21)
vedoucí oddělení procesní přípravy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jan Janoušek

odbor přípravy VRT (O21)
oddělení přípravy RS 4 a RS 5
Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Slaný 

odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30)
oddělení bezpečnostních rizik
Správa železnic, státní organizace

Ing. Lenka Žemličková, Ph.D.  

odbor pozemních staveb (O23)
odd. metod. a plán. stavební obnovy pozemních staveb
Správa železnic, státní organizace

Ing. Elena Galková  

odbor prodeje a pronájmu (O31)
odd. obchodního využití majetku
Správa železnic, státní organizace

Ing. arch. Lucie Kavánová


architektka města Roudnice nad Labem

Lucie Radová


Národní památkový ústav

Sebastien Pingault 

specialista na řešení stanic vysokorychlostní železnice
Eng, EMBA, Financial analyst PPP
SNCF GARES & CONNEXIONS

Juliette Legros 

specialista na řešení stanic vysokorychlostní železnice
Junior Strategies Territoriales
SNCF GARES & CONNEXIONS

Pomocné orgány poroty

Ing. arch. Mirek Vodák


sekretář soutěže

Mgr. Jaroslava Havlovicová


právník soutěže

Ing. Jiří Velebil


přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. Tom Bareš


přezkušovatel soutěžních návrhů