Workshop 17. června 2019

Workshop k projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR, který je realizován v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na zintenzivnění a prohloubení spolupráce institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi ČR a Saskem, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať Drážďany–Ústí nad Labem–Praha.

Na workshopu vystoupili zástupci projektových partnerů z České republiky a Svobodného státu Sasko, jimiž jsou:

  • Česká geologická služba
  • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
  • Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
  • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Prezentace z workshopu naleznete níže.

Program workshopu:

9:30–10:00             Registrace účastníků

10:00–10:10           Zahájení workshopu

10:10–12:00           Část doprava a socio-ekonomie, diskuze

12:00–13:00           Coffee break

13:00–14:15           Část geologie, diskuze

14:15–14:30           Závěr workshopu

Soubory ke stažení

1_Studie proveditelnosti Praha - Drazdany_SZDC_CZ (2.7 MB) pdf
2_Dopravni cast_SUDOP_ISUP_LUB__DE_CZ (3.5 MB) pdf
3_Socio-ekonomicka cast_UJEP_DE_CZ (866.6 kB) pdf
4_Geologicka cast_CGS_LfULG_CZ_DE (2.7 MB) pdf
Tisková Zpráva workshop v Drážďanech (114.1 kB) pdf
Pozvánka na workshop 17. 6. 2019 (787.4 kB) pdf
Pozvánka na workshop 17. 6. 2019 (787.4 kB) pdf