Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží

Aktuální stav

Stavba získala stavební povolení, zpracovává se projektová dokumentace pro provádění stavby.

Popis stavby

Pro vlaky na letiště bude Masarykovo nádraží rozšířeno směrem k ulici Na Florenci ze stávajících sedmi na nových devět kolejí s nástupišti. Aby se zlepšila dostupnost stanice z oblasti Florence a ze směru od hlavního nádraží a také aby se odstranila bariéra v území, kterou v současné době stanice tvoří, je navržena výstavba platformy nad kolejištěm. Ta bude tvořit nejen komunikační propojení, ale vytvoří nový východní vestibul pro čekající cestující, z nějž se přímo dostanou eskalátory, schodišti a výtahy na jednotlivá nástupiště. Výškově naváže na nově plánovanou zástavbu soukromého developera po obou stranách stanice. Část platformy bude osazena zelení a vytvoří tak klidovou oázu v centru metropole. 

Přínosy

  • nové zastřešení kolejiště (platforma) – nový vestibul s výstupy na nástupiště, nová pěší zóna, zelená oáza klidu v centru města, odstranění bariéry v území (propojení Florence s Hybernskou ulicí a Masarykova s hlavním nádražím)
  • přímý přestup na metro linky B (stanice Náměstí Republiky) a tramvaj
  • revitalizace brownfieldu – návaznost na developerský projekt, oživení urbanisticky cenného prostoru v centru města


Hlavní součásti

  • komplexní modernizace železniční stanice
  • rozšíření stávajícího počtu nástupních hran ze 7 na 9