Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží

Aktuální stadium

Investor koordinuje stavbu s navazujícím developerským projektem a připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí.
 

Přínosy

  • nové zastřešení kolejiště – nový vestibul s výstupy na nástupiště, nová pěší zóna, zelená oáza klidu v centru města, odstranění bariéry v území (propojení Florence s Hybernskou ulicí a Masarykova s hlavním nádražím)
  • přímý přestup na metro linky B (stanice Náměstí Republiky) a tramvaj
  • revitalizace brownfieldu – návaznost na developerský projekt, oživení urbanisticky cenného prostoru v centru města


Hlavní součásti

  • komplexní modernizace železniční stanice
  • rozšíření stávajícího počtu nástupních hran ze 7 na 9
  • zvýšení rychlosti ve směru Praha-Libeň (100 km/h)
  • zvýšení rychlosti ve směru Praha-Bubny (40 km/h a dále 60 km/h)
  • sjednocení zábrzdné vzdálenosti na 1000 m v celém obvodu stanice