Modernizace Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice

Aktuální stav

Je dopracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a je požádáno o územní rozhodnutí. 

Popis stavby

Celá stavba zapadá do urbanistické studie Hradčanská. Jedná se o modernizaci úseku Výstaviště – Dejvice, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Povrchově povede pouze lokalitou Stromovky, následně vlaky vjedou do hloubeného tunelu a nové hloubené železniční stanice Praha-Dejvice. Ta bude napojena přímo na stanici metra Hradčanská. Stávající výpravní budova bude opuštěna. Součástí stavby je zrušení všech železničních přejezdů.

Přínosy

 • přímý přestup na metro linky A ve stanici Praha-Dejvice
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území
 • vznik zelené radiály (cesta pro pěší a cyklisty, klidová zóna)
 • snížení hluku a vibrací z železniční dopravy
 • zrušení železničních přejezdů
   

Hlavní součásti

 • tunel v úseku Stromovka - Dejvice
 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati
 • rozšíření stávajícího drážního tělesa tak, aby vyhovovalo dvoukolejnému profilu
 • zahloubení stanice Praha-Dejvice
 • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími