Modernizace trati Kladno - Kladno-Ostrovec

Aktuální stadium

Stavební úřad udělil stavbě územní rozhodnutí a investor zahájil přípravu dokumentace pro stavební povolení.

Přínosy

  • parkoviště P+R ve stanici Kladno (270 parkovacích míst)
  • bezbariérový přístup
  • přestupní terminál ve stanici Kladno město (automobilová doprava a autobus)
  • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území


Hlavní součásti

  • modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati, vybudování druhé koleje
  • modernizace železniční stanice Kladno (návaznost na P+R), zastávky Kladno město a železniční stanice Kladno-Ostrovec
  • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími
  • nahrazení přejezdu v ulici Petra Bezruče silničním podjezdem, zrušení přejezdu v Havířské ulici


Zlepšení prostupnosti Kladna pro chodce a cyklisty

Do projektové dokumentace pro územní řízení byly zapracovány dva nové prostupy trati. První se nachází v místě sportovních areálů a umožní plnohodnotné propojení areálu Sletiště, plaveckých bazénů a zimních stadionů. Druhý leží mezi zastávkou Kladno město a železniční stanicí Kladno-Ostrovec a pomůže zrychlit přístup do lokality Bressonu a dál do místního rekreačního lesa.

Investor chce projekt rovněž koordinovat s plánovanou cyklostezkou Kladno – Praha-Bubny.

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)