Modernizace trati Kladno - Kladno-Ostrovec

Aktuální stav

Stavba probíhá.

Popis stavby

Jedná se o modernizaci úseku Kladno – Kladno-Ostrovec, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Součástí stavby je modernizace stanic Kladno a Kladno-Ostrovec a zastávky Kladno město, která se přesune blíže k centru města.  Ve  stanici Kladno vznikne parkoviště P+R. Součástí stavby bude též kompletní rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Kladno.
 

Přínosy

  • parkoviště P+R ve stanici Kladno (270 parkovacích míst)
  • bezbariérový přístup
  • přestupní terminál ve stanici Kladno město (automobilová doprava a autobus)
  • zrušení přejezdů
  • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území


Hlavní součásti

  • modernizace železniční stanice Kladno (návaznost na P+R), zastávky Kladno město a železniční stanice Kladno-Ostrovec
  • zrušení a nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími
  • nahrazení přejezdu v ulici Petra Bezruče silničním podjezdem, zrušení přejezdu v Havířské ulici
     

Zlepšení prostupnosti Kladna pro chodce a cyklisty

Do projektové dokumentace pro územní řízení byly zapracovány dva nové prostupy trati. První se nachází v místě sportovních areálů a umožní plnohodnotné propojení areálu Sletiště, plaveckých bazénů a zimních stadionů. Druhý leží mezi zastávkou Kladno město a železniční stanicí Kladno-Ostrovec a pomůže zrychlit přístup do lokality Bressonu a dál do místního rekreačního lesa.

Projekt koordinujeme s plánovanou cyklostezkou Kladno – Praha-Bubny.