Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Aktuální stav

Stavba již skončila. V současné době se připravuje realizace vestaveb pod Negrelliho viaduktem, investorem bude Magistrát hlavního města Prahy.  

Popis stavby

Most prochází po rozhraní Nového Města a Karlína, překračuje dvě ramena Vltavy a ostrov Štvanice a končí na holešovickém břehu. Svému účelu slouží už od roku 1850, s doplněním spojovací větve z Hrabovky v roce 1871. Jako druhý nejstarší stojící vltavský most v Praze je kulturní památkou. Původně byl celý kamenný s 87 klenbami, které nad řekou byly ze žuly a na souši z pískovce. Novější spojovací větev byla vyzděna z kamene a z cihel, dvě pole byla tvořena ocelovými nosníky. Postupem času bylo několik kamenných kleneb nahrazeno klenbami betonovými, posléze čtveřici kleneb nahradily v letech 1952–1953 a 1981 předpjaté železobetonové nosníky. Při délce 1120 metrů se stále jedná o nejdelší železniční most v ČR.

Projekt řešil kompletní rekonstrukci viaduktu. V rámci stavby vybourány a opětovně vystavěny některé mostní klenby, došlo k výměně vybraných kamenů. Byl zřízen nový železniční svršek, stejně tak i trakční vedení. Na většině délky mostu byl uvolněn prostor pod klenbami.

 

Přínosy

  • citlivá rekonstrukce historicky cenné památky
  • možnost využití mostních oblouků pro zřízení kaváren, galerií či dalších kulturních prostor
  • dílčí zvýšení traťové rychlosti ze současných 40 na 60 km/h


Hlavní součásti

  • celková rekonstrukce nosné konstrukce
  • zajištění dostatečného prostoru na viaduktu pro výhledové rozmístění návěstidel, přestavníků, výstroje kolejových obvodů a kolektoru pro související kabelizaci
  • obnova novodobějších přemostění Bubenského nábřeží a Pernerovy ulice
  • nové mostní konstrukce přes Křižíkovu ulici a ulici Prvního pluku