Technologické stavby

Modernizace zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl.n.

Vítězem kategorie Technologické stavby je rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ve stanici Brno hlavní nádraží. Předmětem stavby byla náhrada stávajícího nevyhovujícího staničního zabezpečovacího zařízení za hranicí životnosti za moderní elektronické. To se instalovalo i na navazujících traťových úsecích. Současně došlo k rekonstrukci trakčního vedení a elektrického ohřevu výhybek. Staniční zabezpečovací zařízení se nyní ovládá z dopravní kanceláře v nově vybudované technologické budově. Výsledkem prací je nejen zvýšení bezpečnosti provozu, ale také kapacity frekventovaného brněnského uzlu.

Dodavatel: AŽD Praha s.r.o., Elektrizace železnic Praha a.s.