Rekonstrukce a opravy železničních tratí

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou

Vítězem kategorie Rekonstrukce a opravy železničních tratí je rekonstrukce železniční trati na Vysočině mezi stanicemi Křižanov a Sklené nad Oslavou. Komplexní rekonstrukcí prošlo více než devět kilometrů trati. V obou stanicích se zrenovoval železniční svršek a spodek a potřebné úpravy se provedly i na trakčním vedení. Přestavbou prošla obě ostrovní nástupiště. Bezbariérový mimoúrovňový přístup na nástupiště je v Křižanově zajištěn z podchodu s využitím nových výtahů, ve stanici Sklené nad Oslavou pak šikmými přístupovými chodníky. Rychlost v hlavních staničních kolejích se zvýšila až na 140 km/h.

 

Zhotovitel: Společnost Vysočina (TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, ELTRA, spol. s r. o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Doprastav, a.s. organizační složka Praha a PORR a.s.)