Bezpečná železnice

Výstavba PZS a doplnění závor na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová

Vítězem kategorie Bezpečná železnice je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelné a doplnění závor na trati Třebovice – Moravská Třebová. Na této trati bylo instalováno sedm přejezdových zabezpečovacích zařízení s technologií SIRIUS 3.0. Jedná se o zcela nový typ decentralizovaného zabezpečovacího zařízení využívajícího objektové kontroléry. Přejezdové zařízení integruje počítač náprav, LED výstražníky a LED přejezdníky. Jádrem systému jsou technologické počítače umístěné v železničních stanicích Moravská Třebová a Mladějov na Moravě. Použité řešení umožňuje do budoucna rozšíření systému a jeho rychlé a jednoduché doplnění například při zvýšení traťové rychlosti, instalaci traťového souhlasu, přechod řízení trati D3 na řízení dle předpisu D1 a instalaci systému ETCS.

Dodavatel: STARMON s.r.o. a Signal projekt, s.r.o.