Rekonstrukce a opravy železničních tratí

Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa

Vítězem kategorie Rekonstrukce a opravy železničních tratí je revitalizace některých úseků mezi Lovosicemi a Českou Lípou. Stavební práce se zaměřily nejen na obnovu železničního spodku a svršku. Kompletní přestavbou prošla například stanice Žalhostice, která má dvě nová nástupiště s přístřešky. Nové nástupiště má také zastávka Trnovany, v Ploskovicích a Horní Řepčici se upravila stávající nástupiště na výšku nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Opraveny byly některé přejezdy, dostaly nové přejezdové zabezpečovací zařízení. Na pohyb cestujících v Žalhosticích a v Litoměřicích dohlížejí kamerové systémy. Nový svršek a nové zabezpečení umožní zvýšit rychlost vlaků v některých úsecích až na 100 km/h.

Dodavatel: AŽD Praha s.r.o. a EDIKT a.s.