Technická inovace roku

První fotovoltaické napájení na české drážní infrastruktuře

Vítězem kategorie Technická inovace roku je vyspělé řešení napájení rádiového sdělovacího zařízení pro provoz systému GSM-R. Jde o ostrovní fotovoltaický systém, který pro svůj provoz nepotřebuje externí napájení ze standardní přípojky. Výstavba probíhala na trati Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné a byla uvedena do provozu v roce 2010. V roce 2020 se poté uskutečnila výměna opakovače za plnohodnotnou základnovou stanici systému GSM-R, zvýšení kapacity fotovoltaického pole i otestování možnosti připojení větrného generátoru. Celý systém však funguje i v čase, kdy není k dispozici sluneční záření, a to pomocí napájecí baterie pro překlenutí potřebných kritických období v rámci celého roku. Vyhodnocení projektu proběhlo v roce 2022. Tato varianta napájení je ekonomicky výhodnější a šetrnější k životnímu prostředí, koncept tak zapadá do současné snahy o snižování emisí CO2.

Dodavatel: Kontron Transportation s.r.o.


 

Adamov – Blansko, BC
 

foto tunel

Dalším vítězem kategorie Technická inovace roku je metoda, kterou se opravovaly některé tunely mezi Adamovem a Blanskem na Brněnsku. Dělo se tak v rámci rekonstrukce celého uvedeného úseku. Na tunelech realizovaných společností FIRESTA – Fišer rekonstrukce, stavby a.s. byla rekonstrukce řešena tzv. deštníkovým systémem izolace, který je vhodný pro případy, kdy není potřeba řešit tlak vody na betonovou skořepinu. Podmínkou je zajištění trvalé drenáže a výhodou je nízké riziko selhání hydroizolační fólie. Ve dvojkolejných tunelech č. 7, 9 a 10 a v jednokolejném tunelu č. 8/1 proběhla sanace portálových částí, sanace betonových i kamenných ploch tunelových trub a pročistění, doplnění a sanace postranního, popřípadě středového odvodnění. Byly také osazeny nové kabelové žlaby.

Dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.